Real8 Consulting Group presenterar

REAL FORUM

24 april 2020

En extraordinär

virtuell upplevelse!

Anmälan

och 

erbjudande

Fearless World – Psykologisk trygghet i turbulenta tider

Inspireras av en lång rad internationella talare om hur ni skapar förutsättningar för alla att må bra och prestera bra – oavsett yttre omständigheter

 

Möt och reflektera tillsammans med människor från olika organisationer i ett unikt virtuellt konferensformat

 

Överskottet går till läkare utan gränser 

Vi ser inte det här som en ekonomisk fråga: det är en fråga om att finnas

där när vi behövs som bäst. Vi har därför valt att låta det ekonomiska

överskottet från New Real Forum gå till Läkare utan gränser.

Många olika erfarenheter och perspektiv

På Real Forum 2020 får du ta del av insikter och erfarenheter från dessa personer. Alla har med sig ett spännande bidrag till hur du kan bidra till större trygghet, fokus och framåtriktad energi i din egen verksamhet. Men du kommer också att bidra med dina egna reflektioner – tillsammans lär vi oss mer.

Bild-till-egen-insamling-till-förmån-för

Talare

"Fantastiskt bra talare och sätter igång tankarna att ta med sig tillbaka till sin egen verksamhet."

 

"Väldigt intressant och välordnat"

 

"Det var fantastiskt inspirerande och väckte mycket nya tankar och idéer!"

 

"Evenemanget gav värdefull input i form av information, men också i form av insikt!"

Konferensen 2019

TESTIMONIALS

HEADER OPTION 6 BLUE_edited.jpg

TESTIMONIALS

Konferensen 2019

"Mycket inspirerande dag, med många intressanta perspektiv!"

"Professionella och bra föreläsare."

"Hög klass på arrangemanget som helhet, föreläsare och innehåll!"

HEADER OPTION 6 BLUE_edited.jpg

The Real Engagement and Activation Leadership Forum • Sweden 2020

 

John Foley – Glad to be here!

Din omtanke skapar fantastiska prestationer hos andra

John var länge förstepilot i uppvisningstruppen Blue Angels. Ta del av hur de jobbade med omtanke, relationsdjup och total öppenhet som verktyg för att åstadkomma trygghet, fokus och exceptionella prestationer i världsklass i en genuint livsfarlig miljö. (Hålls på engelska)

Amy C Edmondson (Harvard) “Fearless organizations in a Fearless World

Världens mest efterfrågade forskare om psykologisk trygghet, teaming och medarbetarengagemang. Harvardforskaren ramar in hur du och din organisation kan agera för att göra alla grundade och hitta engagemang, syfte och handlingskraft framåt.

Margaret Heffernan - People and organizations who aren’t daunted by uncertainty

Uppmärksammad via sitt arbete inom media, motivation, ledarskap och business. Och nu också mycket uppskattad via sina kraftfulla TED föreläsningar. 

Karen Martin – Clarity First

Så skapar ni trygghet genom transparens, öppenhet och tydlighet

Karens budskap är att det är osäkerhet och tvetydighet som driver rädsla och handlingsförlamning. Ta del av hennes recept för att göra gränserna tydligare mellan det vi faktiskt kan påverka och den osäkerhet vi måste leva med. (Hålls på engelska)

Matthew E. May – Better thinking in a changing world

Hitta ny riktning i en föränderlig omvärld

Matthew är författare till en rad internationella storsäljare inom ledarskap, bl a The Elegant Solution och Winning the Brain Game.

Patrick Cowden - Aktivera lyssnandet och skapa urstark samverkan

Patrick är grundare av Beyond Leadership och en ledande pionjär inom samverkansformer som stärker, aktiverar och engagerar människor på sätt som gamla mötesformer och strukturer inte kan nå. Ta del av hur hans insikter leder framåt även i virtuella mötessammanhang. (Hålls på engelska)

Kirsti Gjellan – Självklart ledarskap med människan som utgångspunkt

Kirsti har en bakgrund som chef från många verksamheter. Hon står för ett ledarskap som på allvar utgår från det mänskliga och människans möjligheter att åstadkomma storverk genom genuin närvaro och dialog.

 

Kelly Tainton – Ett kognitivt perspektiv på hur vi höjer våra prestationer i osäkra tider

Kelly är entreprenör, kognitionsvetare och föreläsare inom prestation, hälsa, kreativitet och hjärnforskning.

Peter Edelbrock – Konsten att bygga ett team som klarar vilka utmaningar som helst

Peter är verksamhetschef i Sverige på Compass Group (tidigare Fazer Food Services) och en stark förebild inom ett ledarskap som bygger på tillit, egenansvar och omtanke.

Greg Seymour – Det mänskliga ledarskapets möjligheter

Som ledare för industriföretaget LKI Kjeldmans i finska Österbotten har Greg utvecklat en stark och tillitsbaserad kultur med utgångspunkt i var och ens förmåga att bidra till framgången och helheten. Utgångspunkterna är personlig utveckling, starka relationer och öppen och ärlig dialog.

 

Anna Greisz – Empatiskt ledarskap skapar hållbara resultat och människor

Anna är produktionschef på Kavli och har lång erfarenhet av produktion och ledarskap in om bland annat  Coca-Cola, där hon under 18 år haft flera framträdande roller inom produktion och Supply Chain.

 

Tord Nossborn – Hjärnan i Coronatider - varför vår gamla hjärna är så dålig på att bedöma faror objektivt i det moderna samhället

Lär dig använda allas potential och kapacitet

Under Thords föreläsning får du ingredienserna som hjärnan behöver för att kunna arbeta optimalt tillsammans, minska den psykosociala ohälsan och för att kunna bli psykologiskt trygg.

 

Nadia Fagerdin – Att skapa engagemang i tuffa tider

Nadia är Customer Experience Manager inom Choice-kedjan och en inspirerande ambassadör för ständig utveckling och varje människas bidrag till att skapa en fantastisk arbetsmiljö.

Henrik Mattsson – Så bygger vi superstarka team trots att de inte träffas IRL

Henrik är vd för Lookback, ett litet mjukvaruföretag i Silicon Valley. Företaget jobbar remote, spridda över Nordamerika och Europa. Ta del av hur de genom sina arbetssätt åstadkommer anknytning, tydlighet i riktning och handlingskraft i att lösa kunders problem.

 

Sissela Nutley - Så påverkar ett krisläge vår uppmärksamhet och förmåga till samverkan.

Sissela är hjärnforskare och författare till boken ”Distraherad. Hjärnan, skärmen och krafterna bakom”. Hon är också regissör och tillgängliggör forskningsresultat i form av musikteater. 

 

Moderator: Joakim Ahlström

Joakim brinner för att utveckla öppenhet, sammanhållning och goda prestationer. Han drivs av att skapa ett tillitsfullt klimat där alla stöttar varandra på den gemensamma resan, varje dag.

Hålltider och program*

* Tiderna kan ändras löpande fram till konferensen startar.

* Under lunchen får du som vill ett skräddarsytt Yogapass av Ida Haeggblom som designat ett on-line pass för dig på 15 minuter 
 

Erbjudande & rabatter

 

ERBJUDANDE A

ENSKILD ANMÄLAN

24:e april 08:30 - 17:15

Du bjuds på en extraordinär och kraftfull virtuell upplevelse. Du får tillgång till konferensens huvudspår och dessutom en plats för de virtuella mötesrummen. De är dedikerade för att samverka och connecta. I de digital rummen samverkar du med en eller flera av de andra deltagarna.

Pris exkl moms

500 SEK

ERBJUDANDE B

TEAM ANMÄLAN

24:e april 08:30 - 17.15

Max 15 personer. Deltag antingen i era egna mötesrum eller en och en i karantänskontoret (hemma!). Ni bjuds på en extraordinär och kraftfull virtuell upplevelse. Ni får tillgång till konferensens huvudspår. I team-anmälan  ingår också  15 platser för de virtuella mötesrummen. De är dedikerade för att samverka och connecta. I de digital rummen samverkar du med en eller flera av de andra deltagarna.

Pris exkl moms

5 000 SEK

ERBJUDANDE C

ORGANISATION

24:e april 08:30 - 17:15

Max 50 personer. Deltag antingen i era egna mötesrum eller en och en i karantänskontoret (hemma!). Ni bjuds på en extraordinär och kraftfull virtuell upplevelse. Ni får tillgång till konferensens huvudspår som ni kan sprida till fler än de 50. I team-anmälan  ingår också  50 platser för de virtuella mötesrummen. De är dedikerade för att samverka och connecta. I de digital rummen samverkar du med en eller flera av de andra deltagarna.

Pris exkl moms

20 000 SEK

 

Vi som gör Real Forum

Joakim Ahlström

  • Grey LinkedIn Icon

Real8 hjälper er att skapa förutsättningar för att alla - medarbetare såväl som chefer - ska vilja och också kunna göra sitt allra bästa.  Utgångspunkten för Real8 är hur vi som människor relaterar till varandra (Relate) och skapar djupare kontakt. Med hjälp av kraftfulla verktyg för gruppers samverkan, i kombination med coachning som frigör var och ens individuella potential, skapas ett utrymme för äkta engagemang och grundbultarna för att lyckas med verksamhetens initiativ.
 
De verktyg och metoder som används av Real8 bygger på den senaste forskningen om psykologisk trygghet och mer än 30 års erfarenhet av att leda förändring och skapa team och arbetsgrupper som samtidigt är både högpresterande och välmående. 

Ola Ljunggren Bergeå

  • Grey LinkedIn Icon
REAL8 LOGO.png

Jan Orvegård

  • Grey LinkedIn Icon

Våra tankar om Real Forum 2020

Den 23-24 april hade vi på Real8 tänkt genomföra en konferens i Stockholm: Real Forum 2020.

 

Vår specialinbjudna gäst John Foley skulle komma från USA och hålla föredrag. Vi skulle samla massor av folk för att skapa och förstärka relationer till sig själva och andra, och lära oss om hur psykologisk trygghet skapar handlingsstarka organisationer.

 

Men så plötsligt hände Corona. Det gick inte längre att hålla stora möten. Folk fick inte resa eller lämna sina jobb. Vi satt oss ner och funderade: Vad var det egentligen vi ville åstadkomma med den här konferensen? Var den fortfarande relevant? Skulle den spela någon roll?

 

Svaret vi hittade var att ja, Real Forum behövs mer än någonsin. Världen genomgår just nu en av de största kriserna vi upplevt på många år. Rädslan märks överallt – och rädslan är en förlamande kraft. Vi har valt att låta Real Forum vara en del av lösningen på det här: En ljus i mörkret, en väg till trygghet.

 

För att kunna skapa engagemang, energi, kreativitet och genuin samverkan är nämligen inre psykologisk trygghet en grundläggande förutsättning. Genom Real Forum vill vi ge dig redskapen du behöver för att bygga en trygg miljö där människor kan blomstra – oavsett yttre omständigheter.

 

Vi har valt att vända en situation som sett väldigt svår ut till att bli en stor möjlighet. Vi sträckte ut handen och tog kontakt med ännu fler talare och inspiratörer - svenska och internationella. De kommer! Och de delar med sig av sina erfarenheter om hur människor kan både må bra, prestera bra och samverka på toppnivå.

 

Vi och du kommer skapa kraftfull och helt unik digital närvaro!

Vi har skapat ett virtuellt format som gör det möjligt att reflektera, samskapa och åstadkomma ett djupt lärande fastän vi sitter på många olika platser  och samtidigt behöll vi en chans att träffas IRL i Stockholm om man kan och vill. Vi har skapat en konferens i ett nytt format som kommer att ge dig och dina kollegor en unik upplevelse i en tid då det behövs som allra bäst. 

 

Dessutom tydliggjorde vi konferensens fokus på det som är viktigast just nu:

 

  • Hur vi kan stärka människor att bli tryggare i sig själva och sin riktning i dessa tider av ovisshet och rädsla.
     

  • Och hur vi trots yttre omständigheter kan hitta de möjligheter som faktiskt finns, och göra det mesta möjliga av dem.

Vi hoppas genuint att ni vill vara med på Real Forum 2020 och bidra till en värld som inte styrs av rädslor utan av fakta och de möjligheter som faktiskt finns att tillgå.

 

Hjärtligt välkommen!

Partners

Harvard Ny.png
JohnfoleyInc.png
Bild-till-egen-insamling-till-förmån-för
Matthewemay.png
TKMG.png
kavli.png
affarskraft-logo.png
Lookback.png
mgrupp.png
Artsandhaearts.png
logoLKI.png
compass-group-logo.jpg
Rehappen.png
Alumnicus.jpg
 
 

Format

An virtual event that you can join from anywhere in the world, broadcasted from Stockholm, Sweden. 

Contact

Ask us about the event!

© REAL8  l Committed to Connect