Pre Conference Workshop

Torsdag den 23 april 2020 

 

12:30 Registrering och kaffe

 

13:00 Workshopen startar

Relationsbyggande och tillitsskapande i praktiken – en trestegsprocess för självledarskap, engagemang och laganda. 

 

Utbildning, verktyg och processer är viktiga för en organisations framgång. Men det som ger den största effekten är det osynliga kitt vi kallar kultur, relationer och samarbetsklimat.

Forskning visar att det är den psykologiska tryggheten hos en grupp människor som har störst påverkan både på deras mående och prestationsförmåga. Om inte det finns på plats, dras verkningsgraden ner oavsett hur väl strukturerad organisationen är. Rädslorna måste drivas ut för att möjligheterna ska få fritt spelrum: ”Drive out fear”, för att citera Dr Deming.

I denna workshop får du ta del av en okomplicerad trestegsprocess som stärker just relationer och tillit, och som du kan applicera direkt på hemmaplan. Den gör det lättare för dig att koppla ihop individens egna drivkrafter med organisationens strategier, mål, processer och aktiviteter. Långsiktigt hjälper den dig att få organisationens delar att fungera som en följsam enhet, istället för att fastna i ständiga vi-och-domresonemang.

Förutom själva metoden får du också insikt i varför den fungerar, vilka mänskliga mekanismer den adresserar, och hur den kan användas för att bygga den typ av kultur som är önskvärd i din organisation: Önskade värderingar, attityder och beteenden.

 

Hjärtligt välkommen att jobba med ett samarbetsformat som leder till helt nya möjligheter i din organisation!

 

16:00 Avslutning

16:30 Workshopen slutar

Inspirationsdag
Fredag den 24 april 2020 

08:00 Registrering

 

09:00 Välkommen

 

09:15 Föreläsning

Caring for excellence John ”Gucci” Foley

Med en grundläggande positiv bas ("Glad to be here") så skapas förutsättningarna att skapa extremt högpresterande kulturer och miljöer. Under Real8s forum för högpresterande teams kommer John att förklara hur du:
 

 • Leder förändringsarbetet

 • Bygger högpresterande team

 • Utmanar och överbrygger begränsande tankar
  och "övertygelser" 

 • Ökar genomförandegraden i organisation genom
  ökad tillit

 • Skapar en kultur av exceptionellt höga prestationer
  och med omtanke som involverar alla

 

10:20 Kaffe

 

10:40 forts. Caring for excellence

 

11:30 Guidad reflection Joakim Ahlström

 

11:50 Lunch

13:10 Neuroledarskap och Brain Lean® 

Lär dig använda allas potential och kapacitet 

Så bygger du ett tillstånd där vi blir samverkar som bäst, våra hjärnor fungerar optimalt tillsammans och skapar en kollektiv intelligens. Under Thords föreläsning får du ingredienserna som hjärnan behöver för att kunna arbeta optimalt tillsammans, minska den psykosociala ohälsan och för att kunna bli psykologiskt trygg.

Thord Nossborn

VD

Affärskraft

Thord Nossborn är civ ek från Handelshögskolan med inriktning på beteendevetenskaplig marknadsföring. Han har arbetat i över 25 år med att utveckla människor och affärer och de senaste åren utifrån senaste hjärnforskningen. Han är djupt engagerade i att motverka psykosocial ohälsa, att genom ”neuroledarskap” leda och organisera arbetet så att du inte bara mår bra på jobbet utan mår bra av jobbet och tillsammans presterar bättre utan ohälsosam stress. 

14:00 Så bygger du hållbara chefer genom passionerad omtanke!

 • Att bygga starka och tillitsfulla team med avstamp i flockbeteendet

 • Hur du skapar en kultur som bygger på egenansvar och omtanke

 • Hur du blir en bra ledare för ledare!

 • Tankar kring förutsättningarna för effektiva och samverkande grupper
   

Peter Edelbrock

Director of operations

Fazer Food Service

Peter Edelbrock har en lång erfarenhet av grupputveckling och att bygga team. Genom sina många chefsuppdrag inom hotell och restaurangbranschen har han utvecklat ett ledarskap byggt på tillit, egenansvar och omtanke. 
Hans humana och kraftiga måldrift och grundsyn har bl a byggts av hans många och starka passioner. De har lett till att Peter varit svensk mästare i långdistans med slädhund unlimited och topp rankad i norden. 
 

 

14:30 Guidad Reflektion Joakim Ahlström

 

14:45 Kaffe

 

15:00 Empatiskt ledarskap skapar hållbara resultat och  människor!

Medkänsla, närhet och en holistisk syn på livet 

Kavli har sedan 10 år anammat en ledarskapsprincip som ökar möjligheten till att "på riktigt" sätta människan i centrum. Med ett aktivt arbete med empatiskt ledarskap har de ökat engagemanget och skapat en bättre arbetsplats med goda resultat.

 • Hur du kan fokusera på att vara mer ärlig, tydlig och sårbar och samtidigt öka effektiviteten i förändringsprocessen!

 • Hur kan du aktivt arbeta med att stödja medarbetarna och ledarna att vara mer "närvarande"?

 • Hur ett empatiskt ledarskap gynnar och stimulerar innovation, förbättringar och ansvar- samt initiativförmåga

Anna Greisz

Supply Chain direktör

Kavli

Anna har lång erfarenhet av produktion och ledarskap in om bland annat  Coca-Cola, där hon under 18 år haft flera framträdande roller inom produktion och Supply Chain och nu de senaste fem åren på Kavli. Hon drivs av en stark tro på att involvering och engagemang är det viktigaste fokuset för alla medarbetare och att ett nära ledarskap utövas bäst ju bättre självinsikt man har som ledare. 

 

15:30 Guidad reflektion Joakim

 

15:45  Finns det ett mänskligt ledarskap och hur ser det ut?

Allt börjar med tillit!

Du kan först bli en ”attraktiv arbetsgivare”  när du faktiskt ÄR det. Det blir en konsekvens av en orubblig övertygelse och ett långsiktigt arbete för att utveckla en viss sorts ledarskap, ett gemensamt ledarskap där alla bidrar med sitt eget individuella ledarskap, eller som Greg Seymoure själv gärna kallar det, det mänskliga ledarskapet.

Under en interaktiv halvimme för du träffa Greg som är VD vid LKI i finland och har vänt upp och ner på ledarskapet. Han drivs av att tanken att "för en ledare är teamets bästa det primära intresset. Helheten kommer först men det behöver inte begränsa individens möjlighet att följa sin egen vilja och förverkliga sig själv. Tvärt om går individens och teamets bästa som regel hand i hand."

Greg Seymoure

VD

LKI

 

16:20 Sammanfattande reflektion

 

16:40-18:00 Mingel

 

Format

An virtual event that you can join from anywhere in the world, broadcasted from Stockholm, Sweden. 

Contact

Ask us about the event!

© REAL8  l Committed to Connect