Joakim Ahlström har fått stort genomslag i Sverige och internationellt, bl.a. med sina böcker Bäst i världen- En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete, How to Succeed with Continuos Improvement och nu senast Suckcess- Free from Fear, Full of Power.

 

Joakim brinner för att utveckla organisationer präglade av öppenhet, sammanhållning och goda prestationer. Han drivs av att skapa  ett tillitsfullt klimat där alla stöttar varandra på den gemensamma resan, varje dag. Genom att hjälpa organisationer att utveckla kulturer präglade av operationell excellens och starkt medarbetarengagemang skapar han förutsättningar för långsiktig framgång. Joakim är idag VD på Real8 som frigör organisationers mänskliga potential genom att etablera tillitsfull och äkta samverkan.

“Vi har skapat REAL FORUM (Svenskt Engagemangsforum) för att vi vägrar att acceptera de låga nivåer av medarbetarengagemang alla undersökningar visar på. Att känna mening och glädje i tillvaron är avgörande för hur vi mår och presterar. Genom att visa på goda föredömen, de senaste forskarinsikterna och de kraftfullaste verktygen banar vi väg för operationell excellens inom företag och organisationer- varmt välkomna!”

Ola Ljunggren Bergeå är Six Sigma Black Belt, Diplomerad Organisationscoach, examinator för SIQ och brinner för att hjälpa människor och organisationer att realisera sin potential. Han är mycket erfaren coach, förändringsledare och ledarutvecklare.

 

Hans fokus ligger på enkla, lättförståeliga modeller och arbetssätt, i kombination med en djup förståelse för psyket och mänskliga beteenden och därigenom åstadkomma en långsiktig förändring av er organisations kultur. Ola har lång erfarenhet av att verksamhetsutveckling som utgår från mänskliga drivkrafter och motivationsfaktorer.

“Syftet med REAL FORUM är ge kraftfulla men enkla insikter och redskap för att skapa ökad tillit som skapar förutsättning för ökad kvalitet, bättre resultat och högre medarbetarengagemang. Vi är stolta att bland annat presentera John Foley som beskriver hur du skapar en kultur av exceptionellt höga prestationer och med omtanke som involverar alla. Varmt välkomna!”

Jan Orvegård, diplomerad coach är ledande inom strategiska kompetensförsörjning och medarbetarengagemang. Genom tre VD uppdrag har han konstant utvecklad sin tro på att alla vill göra sitt bästa och upptäckt att hemligheten för ledarskap är att inte förstöra medarbetarnas inneboende glöd och motivation.

 

Hans passion är att skapa förutsättningar för människor att växa och vidareutveckla de inre drivkrafterna.

“Med REAL FORUM lyfter vi upp de mänskliga drivkrafterna som avgörande för att skapa genuin förändring i företag och organisationer. Vi har letat efter de idag viktigaste föreläsarna som kan förmedla hur ledare idag kan använda sig av enkla och kraftfulla arbetssätt som skapar ökad motivation kring nödvändig förändring och utveckling. Varmt välkomna!”

Format

An virtual event that you can join from anywhere in the world, broadcasted from Stockholm, Sweden. 

Contact

Ask us about the event!

© REAL8  l Committed to Connect